Din kurv
0

Rotator cuff rupturer og anterior deltoid reducation

Skuldersmerter er det 3. hyppigste muskuloskeletale symptom, som man støder på i lægepraksis næstefter ryg- og nakkesmerter (Gomoll et al, 2004). Skuldersmerter kan være mange ting, men en af de skulderlidelser som forekommer oftest er rotator cuff rupturer (Moosmayer, 2010).

I dag behandles rotator cuff rupturer ofte operativt, men der er lang fra klar videnskabelig evidens for at kirurgisk behandling er overlegen i forhold til ikke-kirurgisk behandling. Der er på nuværende tidspunkt kun begrænset evidens for, at der kan opnås bedre effekt gennem kirurgisk end gennem ikke-kirurgisk behandling af denne type patienter.

En af retningerne inden for ikke-kirurgisk behandling af rotator cuff rupturer, er reeducation af deltoideus, da den deler mange af de samme funktioner som rotator cuffen. (Liu et al, 1997) Deltoideus er den stærkeste skuldermuskel, den udspringer fra den laterale forkant af clavicula, acromion samt spinascapula og hæfter i tuberositas deltoidea.(Bojsen-Møller, 2004) Forskning af Levy et al og Gagey et al indikerer i deres 2 studier at målrettet træning af musculus deltoideus, har en positiv effekt på skulderfunktionen ved patienter med massive rotator cuff rupturer. (Levy et al, 2008; Gagey et al, 2000) Desuden indikerer et studie af Kedgley et al at man via genoptræning af musklerne omkring articulatio glenohumorale, b.la. deltoideus, kan øge rekruttering, forbedre funktionen og nedsætte behovet for kirurgi. (Kedgley et al, 2007) Studierne indikerer at deltoideus’ funktion er mere kompleks end antaget og ikke blot en primemover over skulderleddet. Musklen forebygger opadvandring af humerus og presser caput humeri ind cavitas glenoidalis. (Levy et al, 2008; Gagey et al 2000; Billuart et al, 2006).

Dette kan biomekanisk være med til at forklare, hvorfor patienter med rotator cuff rupturer kan opnå succes med ikke-kirurgisk behandling. (Liu et al, 1997) I takt med at deltoideus bliver trænet, vil den overtage funktionen for den ødelagt del af rotator cuffen. Levy et al viser i det første prospektive kohorte studie på området, at ældre (70-96 år, gennemsnit 80 år) via deltoideus reeducation kan forbedre deres gennemsnitlige Constant Murley Score fra 26 til 62 på minimum 9 måneder (Levy et al, 2008).
Formålet med denne artikel er ikke at man skal stoppe med at operere rotator cuff rupturer, men blot være en øjenåbner. Man bør videnskabelig klarlægge og undersøge hvilken form for behandling, kirurgi eller ikke-kirurgi, som skaber det bedste outcome for patienter for denne type patienter.

Referencer

Gomoll AH, Katz JN, Warner JJP, Millett PJ. Rotator Cuff Disorders – Recognition and Management Among Patients With Shoulder Pain ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 50, No. 12, December 2004, pp 3751–3761.
Moosmayer S, Tears of the rotator cuff 2010. Department of Orthopaedic Surgery
Martina Hansen’s Hospital Bærum, 2010a
Liu J, Hughes RE, Smutz WP, Niebur G, Nan-An K. Roles of deltoid and rotator cuff muscles in shoulder elevation. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1997 Jan;12(1):32-38.
Bojsen-Møller F. Bevægeapparatets anatomi. Munksgaard Danmark 12
Levy O, Mullett H, Roberts S, Copeland S. The role of anterior deltoid reeducation in patients with massive irreparable degenerative rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg. 2008 Nov-Dec;17(6):863-70.
Billuart F, Gagey O, Skalli W, Mitton D.; Biomechanics of the deltoideus. Surg Radiol Anat. 2006 Mar;28(1):76-81.
Gagey O, Hue E.: Mechanics of the deltoid muscle. A new approach.; Clin Orthop Relat Res. 2000 Jun;(375):250-7.
Kedgley AE, Mackenzie GA, Ferreira LM, Johnson JA, Faber KJ.; In vitro kinematics of the shoulder following rotator cuff injury. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2007 Dec;22(10):1068-73.